Farmacotherapie Bij Kinderen: Van Kunst Tot Wetenschap = by Mirjam van het Loo, I.van Beusekom, Ingrid Geesink, James P.

By Mirjam van het Loo, I.van Beusekom, Ingrid Geesink, James P. Kahan

Show description

Read or Download Farmacotherapie Bij Kinderen: Van Kunst Tot Wetenschap = Pharmacotherapy in Children: From Art to Science PDF

Best therapy books

Therapeutic Impasses: The Integrity Model of Existential Psychotherapy with the 'Difficult Patient'

Facing the healing deadlock is likely one of the such a lot not easy initiatives confronted via therapists. The Integrity version of Existential Psychotherapy in operating with the 'Difficult sufferer' describes how the Integrity version of psychotherapy presents an unique strategy to facing tricky matters similar to resistance, appearing out, counter-transference, guilt, worth clashes and cultural variety.

Heart Failure: Molecules, Mechanisms and Therapeutic Targets (Novartis Foundation Symposium 274)

Middle failure is the most explanation for loss of life and incapacity within the industrialized international. there's a significant desire for novel therapeutics for prevention and reversal of cardiac pathology linked to center failure and cardiac growth. Over fresh years, dramatic development has been made in unravelling the mobile circuitry interested in cardiac failure, in addition to in common cardiac development, improvement and apoptosis.

Coping with Chronic Illness: A Cognitive-Behavioral Therapy Approach for Adherence and Depression (Workbook) - Treatments that works

When you be afflicted by a protracted clinical like melanoma, HIV, diabetes, bronchial asthma, or high blood pressure, you understand how tough it may be to accomplish all of the self-care behaviors required of you, specially when you are additionally facing melancholy. reports have proven that depressed individuls with persistent affliction have a difficult time maintaining with the behaviors essential to deal with their and enhance their well-being.

Intracranial Vascular Malformations and Aneurysms: From Diagnostic Work-Up to Endovascular Therapy

This ebook describes the pathoanatomical, pathophysiological, and imaging beneficial properties of vascular malformations and aneurysms of the mind and the fashionable, minimally invasive endovascular tools and strategies hired of their remedy. person chapters are dedicated to developmental venous malformations, cavernomas and capillary telangiectasias, pial arteriovenous malformations, dural arteriovenous malformations, and intracranial aneurysms.

Extra info for Farmacotherapie Bij Kinderen: Van Kunst Tot Wetenschap = Pharmacotherapy in Children: From Art to Science

Example text

Zo wordt ook duidelijk welk onderzoek niet nodig is. Deze kennis zou vervolgens verspreid moeten worden. Het kenniscentrum kan ook voorlichting geven over off-label en unlicensed gebruik van medicijnen. Deze maatregel heeft als voordeel dat farmacotherapie bij kinderen expliciet en op structurele wijze aandacht krijgt. Nadelen werden niet genoemd. 33 J. OPLEIDING KINDERARTS Tijdens de interviews en de tweede bijeenkomst van de inhoudelijke commissie werd opgemerkt dat kinderartsen tijdens hun studie slechts met een beperkt arsenaal geneesmiddelen in aanraking komen en niet snel geneigd zijn nieuwe middelen te proberen.

Op basis van de 17 interviews met beleidsmakers zijn clusters van knelpunten omtrent farmacotherapie bij kinderen en mogelijke oplossingsrichtingen voor die knelpunten geïdentificeerd. De knelpunten zijn in een scorelijst opgenomen als ze minstens drie keer zijn genoemd. Oplossingsrichtingen die redelijk tot zeer uitgebreid besproken zijn, zijn in een scorelijst opgenomen, ook als ze slechts één keer zijn genoemd. 6 Inhoudelijke commissie en scorelijsten Het gehele onderzoek werd begeleid door een inhoudelijke commissie, die bestond uit deskundigen op het gebied van farmacotherapie bij kinderen.

Het NHG werkt aan de bevordering van een wetenschappelijk onderbouwde uitoefening van de huisartsgeneeskunde en is onder andere verantwoordelijk voor de behandelrichtlijnen voor huisartsen. Deze NHG- 45 standaarden bevatten adviezen voor anamnese, diagnose en behandeling, waarbij altijd naar de aanwezige wetenschappelijke literatuur wordt verwezen. De standaarden vormen een goede basis voor identificatie van kennislacunes en voor verdere informatieverspreiding onder huisartsen. Betrokkenheid van het NHG is van belang om de band tussen apothekers, kinderartsen en huisartsen te versterken.

Download PDF sample

Rated 4.88 of 5 – based on 7 votes